Milloin tarvitset työmaan sähköistyssuunnittelua?

Jokaisella työmaalla tarvitaan kattava sähköverkko. Sähköverkko on hyvä suunnitella varhaisessa vaiheessa, jotta verkkoa voidaan lähteä heti työmaan alusta lähteä rakentamaan suunnitelman mukaan. Suunnitelman avulla voit tehdä oikea-aikaisia ja fiksuja kalustohankintoja sekä varmistaa, että työmaasi pääsee käynnistymään ja etenemään aikataulussa.

Suunnittelussa otetaan huomioon jo olemassa oleva kalusto. Suunnitelman myötä sinulle kirkastuu, mitä jo olemassa olevia keskuksia ja kaapeleita voit hyödyntää ja mitä täydennyksiä sinun kannattaa tehdä, jotta voit toteuttaa tarkoituksenmukaisen sähköverkon työmaallasi kustannustehokkaasti. 

Myös pienemmillä työmailla sähköistyssuunnittelu kannattaa, sillä siten voit varmistaa pitkäjänteiset hankinnat. Samalla varmistat, että työmaalla työskentely on tehokasta ja turvallista joka tilanteessa.

Millainen on hyvä työmaan sähköistyssuunnitelma?

Työmaasähköistys tulee suunnitella aina kunkin työmaan tarpeet edellä. Suunnitelmassa huomioidaan työmaalla sähköä kuluttavat laitteet kuten torninosturit, työmaahissit ja mastolavat tehotarpeineen. Lämmitys, valaistus ja olosuhteidenhallinta otetaan huomioon ja lasketaan sähkökuormiin mukaan. Myös delta -palkkien lämmitys ja betonin kovetus lasketaan kulutukseen. Työvaiheissa käytetyt ladattavat laitteet sekä mm. hitsauskalusto sekä monet muut kokonaisuuteen vaikuttavat seikat otetaan huomioon– kaikki alan ammattilaisen silmin.

Kattavan ja selkeän suunnitelman avulla sähköverkon rakentaminen on sujuvaa ja johdonmukaista. Suunnittelun avulla sinun on helppo valita ammattitason tuotteista sopivat pää- ja alakeskukset sekä oikein mitoitetut ja turvalliset kaapelit.

Mitä suunnittelu sisältää?

Suunnitelmat sisältävät aina sähköistyksen alue- ja tasokuvat, aksonometrisen nousukaavion sekä kalustolistan, joka sisältää myös kaapelityypit ja niiden laskennallisen määrän. Ennen suunnittelun aloitusta suunnittelijamme kartoittavat työmaanne tarpeet ja suunnittelun valmistuttua suunnittelija käy valmiit suunnitelmat kanssanne läpi.