När behöver man elektrifieringsplan för en byggplats?

Varje byggplats behöver ett heltäckande elnät. Det lönar sig att planera elnätet i ett tidigt skede så att man kan dra elnätet så tidigt som möjligt på byggplatsen enligt planen. Med en plan kan du göra tidiga och smarta inköp av utrustningar och säkerställa att er byggplats kommer igång och framskrider enligt tidtabellen.

Man tar också hänsyn till befintlig utrustning vid planeringen. Med hjälp av planen blir det tydligt för er vilka befintliga centraler och kablar ni kan använda och vilka tilläggsköp ni bör göra, så att ni kan dra ett ändamålsenligt elnät på er byggplats på ett kostnadseffektivt sätt. 

Det lönar sig också att planera elektrifieringen på mindre byggplatser, eftersom ni på det här sättet kan säkerställa långsiktiga inköp. Samtidigt säkerställer ni att arbetet på byggplatsen är effektivt och säkert i alla situationer.

Vad är en bra elektrifieringsplan för en byggplats?

Man bör alltid planera elektrifieringen enligt vilka behov som finns på byggplatsen. I planen tar man hänsyn till eldriven utrustning på byggplatsen, såsom tornkranar, byggplatshissar och mastplattformar och deras energiförbrukning. Uppvärmning, belysning och hantering av förhållanden beaktas och beräknas enligt elektriska belastningar. Också uppvärmning av deltabalkar och betonghärdning räknas med i förbrukningen. Laddningsbara utrustningar som används i olika arbetsskeden och t.ex. svetsutrustning samt många andra faktorer som påverkar helheten beaktas – allt genom ett branschproffs ögon.

När man har en heltäckande och tydlig plan blir det enkelt och logiskt att dra elnätet. Planen gör det enkelt för er att välja professionella huvudcentraler och trappcentraler samt korrekt dimensionerade och säkra kablar.

Vad ingår i planen?

Planerna innehåller alltid områdes- och planritningar över elektrifieringen, ett axonometriskt stigningsdiagram och en lista över utrustningar som också inkluderar kabeltyper och deras beräknade antal. Innan planeringen påbörjas kommer våra planerare att kartlägga behoven på er byggplats, och när planen är klar kommer planeraren att gå igenom den med er.