När behöver man en belysningsplan för byggplatsen?

Man behöver belysning på varje byggplats. Om ni påbörjar arbetet på en ny byggplats är det viktigt att planera belysningen i god tid. På så sätt kan ni göra tidiga och smarta inköp av belysning och säkerställa att arbetet på byggplatsen kommer igång och framskrider enligt tidtabellen.

En noggrann planering av belysningen på en byggplats betyder inte att man måste köpa helt nya armaturer. Dessutom blir det tydligt för er vilka befintliga utrustningar ni kan utnyttja och vilka tilläggsköp ni bör göra för att få en ändamålsenlig och kostnadseffektiv belysning på er byggplats. 

Det lönar sig också att planera belysningen på mindre byggplatser, eftersom man på så sätt kan förhindra onödiga inköp och onödig elförbrukning. Samtidigt säkerställer man att arbetet på byggplatsen är effektivt och säkert i alla situationer tack vare tillräcklig belysning.

Belysningsplanering omfattar

Inledande möte med planeraren

Våningarnas planritningar

Armaturers och transformatorers placeringar samt ledningsdragning

Utrustningslista

Avslutande möte med planeraren

Det lönar sig att planera belysningen på en byggplats – hur ser en bra byggplatsbelysning ut?

Man bör alltid planera belysningen enligt behoven på byggplatsen. Planen tar hänsyn till byggplatsens varaktighet, ordningsföljden för hur de olika arbetsskedena framskrider, förhållanden och miljö, årstid, logistiken på byggplatsen och många andra faktorer som påverkar helheten – allt genom ett branschproffs ögon.

Den heltäckande och tydliga belysningsplanen används för att beräkna de mest lönsamma inköpen, så att er byggplatsbelysning är optimal för ett effektivt och säkert arbete. Med hjälp av planen blir det enkelt för er att välja lämpliga byggplatsarmaturer, nödljus, ljusmaster, LED strips, strålkastare och andra armaturer som visar sig nödvändiga.

Säkerställ säkerheten på er byggplats

Belysningen på er byggplats måste vara så jämn och skugglös som möjligt. På så sätt är det säkert att arbeta på byggplatsen oavsett plats och tidpunkt. Genom att ha en bra belysning kan man minimera onödiga risker och olyckor som orsakas av dålig uppsikt. I vår högkvalitativa belysningsplan tar vi också hänsyn till felsituationer och möjligheten att förutse dem. I vårt inköpsförslag, som ingår i planen, rekommenderar vi alltid nödljus med batteribackup så att belysningen på er byggplats inte äventyras vid strömavbrott.

Effektivisera arbetet på er byggplats

En bra belysningsplan och en implementering som grundar sig på planen är som bäst när man inte behöver tänka närmare på den på byggplatsen. Belysningen fungerar automatiskt precis som den ska och de anställda kan fokusera på sitt eget arbete. Arbetet är meningsfullt och effektivt när man har bra uppsikt. Man behöver inte slösa bort tiden på att flytta, installera, underhålla eller störa belysningen. Ledingen av byggplatsen blir mer effektiv när ni har en tydlig helhetsbild av hur belysningens implementerats.

Spara energi, natur och pengar i bästa fall

Belysningen kan utformas så att den är helt anpassad efter era behov. Det här sparar tid och pengar genom att man eliminerar behovet av att tända lampor och låta dem lysa i onödan. Vi kan till exempel planera att vissa områden ska lysas upp automatiskt vid vissa tidpunkter, medan andra bevakade områden är upplysta hela tiden. Med en bra belysningsplan kan ni praktiskt taget optimera era belysningsinköp – det vill säga varje belysningsinköp är berättigat och har sin egen uppgift på byggplatsen. Ni sparar pengar när ni undviker onödiga inköp och väljer kvalitetsprodukter som förbrukar lite ström och håller länge.

Välj belysningsplanering för er byggplats från EL & Site

Vi är proffs med lång erfarenhet av byggplatsbelysning. Vi har också utvecklat våra egna produkter för arbetsplatsbelysning som är populära universalarmaturer på byggplatser.

Under 2000-talet fanns inga armaturer som tillverkats specifikt för byggplatsernas behov. De gamla armaturerna var mycket bräckliga och krävde dessutom underhåll i snabb takt. Vi uppmärksammade problemet och bestämde oss för att utveckla en lösning, MBERG-belysning. Vi var de första som lanserade helt underhållsfri och slagtålig byggplatsbelysning som grundade sig på LED-teknik på marknaden.

Det handlar alltid om helheten på byggplatsen, och därför hjälper vi också våra kunder i deras planeringsarbete och att göra smarta inköp. Vi har vårt eget professionella planeringsteam.

Vår belysningsplan tar alltid hänsyn till långsiktiga fördelar

Ni får en inköpsrekommendation i form av en utrustningslista tillsammans med planen. Det gör det enkelt för er att beställa rätt utrustning med rätt tillbehör. Tillbehörsrekommendationerna grundar sig alltid på kvalitetsutrustning som ni kan använda från en byggplats till en annan. Vi beaktar total energiförbrukning, livscykel och tidsanvändningsbehov.

Ni får också ett tydligt budgetförslag som uppfyller era behov. På basen av förslaget kan ni köpa permanent utrustning för ert eget bruk, eller dra nytta av vår flexibla PAIPÄKK®-återköpstjänst. I varje fall kommer ni att göra ett smart, hållbart och ekonomiskt övergripande inköp med hjälp av vår plan.