Renta maskinuthyrning

Renta är ett rikstäckande uthyrningsföretag för entreprenadmaskiner. TSR förser Renta med många olika produkter, från belysningstillbehör till värmeutrustningar, ställningar och energicentraler. Det viktigaste för Renta är kvaliteten på TSR-Tukkus produkter. 

Samarbetet mellan TSR-Tukku och Renta inleddes våren 2016 då Renta grundades. Renta letade efter lämpliga leverantörer i samband med etableringen. Behovet av utrustning var högt och TSR-Tukku var en av de leverantörer som kunde leverera nödvändiga produkter under stark tidspress. Sedan dess har samarbetet fortsatt. 

– Under Rentas första verksamhetsår har TSR levererat bland annat bojljus, ljusmaster, ett antal energicentraler, flytgasrelaterade verktyg och stegar till oss, säger Marko Heinonen, säljare i Rentans Åboområde.

”Vi har fått bra kundservice”

Enligt Heinonen har samarbetet fungerat bra. Vi har inte haft några kvalitetsproblem med produkterna och det har alltid funnits teknisk support tillgänglig vid behov. Heinonen säger att TSR-Tukkus leveranssäkerhet är bra.

– Leveranserna har enligt min mening fungerat bra. Naturligtvis underlättas leveranserna av det korta avståndet mellan TSR och vårt Åbokontor. TSR-Tukku har alltid skickat ett meddelande när varorna kan hämtas. Jag har också förstått att leveranserna anlänt i tid till andra delar av Finland, sammanfattar Heinonen.

– TSR:s kundservice har fungerat bra. Vid några tillfällen har de till och med besökt oss för att presentera olika alternativ när vi har bett om en viss produkt, för att vi ska kunna hitta den bästa lösningen för oss. Ibland har produkterna till och med modifierats en aning så att de ska passa våra önskningar. De har inte bara sålt den enda produkten och sagt att det inte finns några alternativ, säger Heinonen.

Högkvalitativa produkter minimerar onödiga underhållskostnader

Det viktigaste för Renta är den höga kvaliteten på TSR-Tukkus produkter. I praktiken betyder kvalitet att produkterna fungerar och tål användning som förväntat. När produkterna fungerar som de ska behöver man inte avbryta arbetet på byggplatsen i onödan och det uppstår inga onödiga underhållskostnader för Renta.

– Om kunden får en dålig produkt som antingen inte uppfyller kundens krav, inte håller eller på annat sätt är defekt, kommer driften på byggplatsen att störas. I det fallet innebär det en omedelbar kostnad för kunden när dess personal inte kan utföra sitt arbete. För vår del kommer vi att ådra oss kostnader när vi reparerar eller byter ut produkter, säger Heinonen. 

– Jag anser att det bästa med TSR-Tukkus produkter har varit deras funktionalitet och tillförlitlighet. Under den första vintern har vi inte behövt reparera till exempel ljusmaster eller annan utrustning en enda gång, fortsätter Heinonen. 

Det framgångsrika samarbetet kommer att fortsätta och utvecklas

Heinonen tror att samarbetet som inletts så bra kommer att fortsätta i framtiden. Han har också rekommenderat TSR-Tukku till andra företag och till sina egna byggföretagskunder som köper produkter direkt. Heinonen har också fått positiv återkoppling från sina egna kunder om TSR-Tukkus verksamhet och produkter.

– Sammantaget har samarbetet mellan Renta och TSR-Tukku varit en stor framgång. Samarbetet utvecklas också hela tiden i rätt riktning, säger Heinonen.
– Jag tror att samarbetet mellan oss och TSR kommer att fortsätta på exakt samma sätt som i dag eftersom vi fått så bra betjäning!