ÅUCS Fyrsjukhus – besparingar på över 60 000 euro genom byggplatsbelysning

– Vi ville ha en partner som kunde erbjuda allt. Energieffektivitet var också ett kriterium. TSR | ELSITE erbjöd den bästa helhetslösningen.

Jouko Salonen, Hartela Oy
ÅUCS Fyrsjukhus

2018–2021
Huvudentreprenör Hartela Oy
9 våningar (varav 8 används)
55 702 bruttokvadratmeter
Golvyta 241 414 m2

Byggandet av en imponerande nybyggnad som ska användas av Åbo universitetssjukhus (ÅUCS) utförs på entreprenad inom ramen för ett treårigt projekt. Det nya Fyrsjukhuset, med arbetsnamnet T3-sjukhuset, kommer att betjäna både patienter och tillhandahålla viktiga medicinska supporttjänster.

Det nya sjukhuset är anslutet till T-sjukhusbyggnaden som används under hela byggprojektet. Dessutom kommer den nya byggnaden att placeras på ett betonghölje som ska byggas ovanpå järnvägsspåret och Helsingforsgatan.

Arbetssäkerheten på sjukhusets byggplats har varit av största vikt på grund av dess speciella egenskaper. Därför är väldesignade, snabba och högkvalitativa lösningar för belysning och elektrifiering av byggplatsen mycket viktiga.

– Vi ville ha en partner som kunde erbjuda allt. Energieffektivitet var också ett kriterium. TSR | ELSITE erbjöd den bästa helhetslösningen. Med deras belysning sparar vi 60 000 euro på tre år enbart i elförbrukning jämfört med andra erbjudna LED-lösningar, säger Joukko Salonen, Hartela Oy:s byggchef som ansvarar för projektledningen.

Högkvalitativ övergripande plan och motiverade inköp som kriterium

När Hartela gjorde sin anbudsinfordran för den bästa leverantören av arbetsplatsbelysning och elektrifiering, var målet att få en färdig plan för den krävande byggplatsen.

– Säkerhet, tillförlitlighet och energieffektivitet var viktiga faktorer. I det långa loppet var TSR | ELSITE:s förståelse för byggplatsens behov och deras övergripande plan den mest lönsamma för oss, säger Salonen.

Det kan finnas upp till 400 personer på Fyrsjukhusets byggplats på en och samma gång. Alla som drivit en byggplats vet att kostnader till följd av problemsituationer har en tendens att öka snabbt när det gäller en stor byggplats.

– Det har inte skett ett enda strömavbrott. Hela paketet installerades och därmed har TSR | ELSITE:s löften uppfyllts. Vi har rätt antal produkter på rätt platser och behöver inte utföra belysning eller elektrifiering själva. Det här ökar säkerheten för våra anställda och frigör arbetstid för rätt uppgifter. Sjukhuset kan tas i bruk enligt måltidtabellen, berömmer Salonen.

1 000 Worklite™ LED-lampor direkt från tillverkaren

Eftersom byggplatsen är stor behöver man också mycket utrustning. Under projektets gång har man bland annat använt energieffektiva LED-armaturer och intelligenta sensorlampor på byggplatsen. De innovativa Worklite™-armaturerna är TSR | ELSITE:s egen produktion.

–  Worklite™ LED-lampor förbrukar betydligt mindre ström jämfört med lampor med traditionella glödlampor. Samtidigt är de underhållsfria och tål hård hantering på byggplatsen, förklarar Salonen.

– Det har också varit viktigt hur mycket ström och arbetstid man sparar med intelligent belysning. Lamporna tänds endast på byggplatsområdet när de behövs och ingen behöver gå omkring och tända eller släcka dem.

Också andra lösningar som krävs för byggplatsbelysning och elektrifiering kommer direkt från TSR | ELSITE. Till exempel levereras transformatorer, kablar och avancerade energicentraler till byggplatsen monterade. TSR | ELSITE:s egen personal är ständigt på plats och tar hand om alla förflyttningar, installationer och funktioner i enlighet med bygghandlingen.

– Installatörerna tar egna initiativ och är mycket trevliga, så allt har fungerat mycket bra. Det finns inget negativt att säga. Under projektets gång har vi också snabbt köpt in ytterligare produkter, som värmecentraler och fläktar, genom dem, berömmer Salonen. 

Rekommenderad service speciellt för stora och flerdimensionella byggplatser

Salonen berättar att han också rekommenderat TSR | ELSITE:s tjänster till andra byggentreprenörer och projektledare.

– Deras kunnande, tjänster och produkter passar perfekt för stora och medelstora byggplatsers behov. Speciellt när det gäller byggplatser med mycket gods och teknisk utrustning, samt platser som kräver många förflyttningar, demonteringar och ominstallationer. För oss var den mest lönsamma lösningen att själva köpa hållbara produkter och återanvända dem på vår nästa byggplats, förklarar Salonen.

– TSR | ELSITE är helt enkelt en pålitlig partner. Det är det som verkligen betyder något. De var definitivt det bästa alternativet för oss, sammanfattar han.

TSR | ELSITE ansvarar för objektets:

  • belysnings- och elektrifieringsplanering
  • belysnings- och elektrifieringsutrustning; bland annat arbetsplatsbelysning, kablar, transformatorer och fördelningscentraler
  • löpande hantering av arbetsbelysnings- och elektrifieringsutrustning på byggplatsen: förflyttningar, installationer, hantering av utrustning och underhåll