Pressmeddelande 16.10.2023

TSR-ELSITE, den finska marknadsledaren inom tillfällig el, utökar sitt produkt erbjudande med förvärv av Spine Networks med lösningar för mätning och i realtid övervaka elsystems kvalitét

TSR-ELSITE, den ledande finländska experten inom tillfällig el, markerar med detta ett betydande steg mot en mer effektiv och hållbar byggplats. Företaget har förvärvat Spine Networks Oy:s affärsverksamhet, ett produktutvecklingsföretag, och lanserar det banbrytande Spine-systemet – en lösning för övervakning och hantering av elektriska elsystem i realtid.

Byggarbetsplatser kan nu förutse betydande kostnadsbesparingar genom proaktiva varningar. Spine-systemet säkerställer att problem som felaktig elektrisk belastningsfördelning, elektriskt utlösta bränder, strömavbrott och fuktinducerade strukturella skador blir reliker från det förflutna. Genom att tillhandahålla fjärrövervakning i realtid och hantering av byggarbetsplatsers elektriska nätverk, levererar Spine-systemet en heltäckande lösning på dessa långvariga utmaningar.

Kostnadseffektiv hållbarhet

Spine-systemet fungerar genom att samla in data från byggarbetsplatsen och utfärda tidiga varningar om potentiella problem. Utrustat med sensorer som övervakar elektrisk lastfördelning, upptäcks eventuella problem och ger systemet realtidsinsikter i byggarbetsplatsens elnät. Den skickar varningar till utsedd personal när potentiella problem upptäcks. Dessutom guidar Spine användarna mot miljövänliga val, erbjuder elförbrukningsdata i realtid, inklusive kostnader, och beräknar projektets koldioxidavtryck, vilket gör hållbarhet till en kostnadseffektiv strävan.

”Spine systemet positionerar oss som globala ledare inom byggelektrifieringssegmentet”, säger Toni Raivo, VD för TSR-ELSITE Oy. ”Vi föreställer oss att systemet expanderar till en omfattande plattform för hantering av byggarbetsplatser.” Med kontor inte bara i Finland utan även i Sverige är TSR-ELSITE väl rustade att leda den nordiska marknaden.

Centraliserad produktutveckling

Spine Networks Oy är specialiserat på intelligenta lösningar för övervakning och hantering av byggarbetsplatser. Utvecklingen av Spine-systemet började våren 2021 och har redan bevisat sin effektivitet på många byggarbetsplatser i Finland och Sverige. Systemet är helt av finskt ursprung, designat och tillverkat i Finland, och möjliggör snabb utveckling och implementering av nya funktioner.

Som en del av förvärvet centraliserar TSR-ELSITE sina produktutvecklingsaktiviteter i Kuopio Finland och stärker sin expertis inom IoT med inkluderingen av produktspecialisten Aki Lukkarinen, projektledaren Sami Lyytinen och deras kodningsteam. ”Tillsammans med TSR-ELSITE kommer vi att förfina Spine till en robust digital lösning som fungerar globalt”, försäkrar Lukkarinen. ”De dagliga utmaningarna vi tar itu med är närvarande på byggarbetsplatser över hela världen, och den här lösningen fungerar över hela världen”, tillägger Lyytinen.

En helhetslösning för byggarbetsplatser

Spine-systemet är inte begränsat till realtidsövervakning; det fungerar också som ett realtidsverktyg för planering av elnät för byggarbetsplatser för uthyrningsföretag och byggföretag. Dessutom kommer TSR-ELSITE att erbjuda traditionell byggplatselektrifieringsplanering för omfattande projekt, särskilt på stora sjukhus, hotell och varv, där skicklig förplanering är oumbärlig.

Kontaktinformation:

TSR-ELSITE Oy
Toni Raivo
+358 400 533 040
toni.raivo@tsr-elsite.fi

Spine Networks Oy
Sami Lyytinen
+358 40 176 3095
sami.lyytinen@tsr-elsite.fi

Om TSR-ELSITE Oy

TSR-ELSITE Oy är en finsk tillverkare och importör av produkter och system för tillfälliga arbetsplatser. Företaget är känt för sina innovativa produkter för byggarbetsplatser och hållbara lösningar för platsbelysning, elektrifiering och uppvärmning, som distribueras brett till uthyrningsföretag, byggföretag och återförsäljare över hela Skandinavien och Europa.

Om Spine Networks

Spine Networks Oy är ett finskt företag specialiserat på intelligenta lösningar för övervakning och hantering av byggarbetsplatser. Spine-systemet erbjuder övervakning och hantering av elektriska nätverk i realtid, vilket hjälper byggarbetsplatser att undvika problem och spara kostnader. Systemet är av finskt ursprung, designat och tillverkat i Finland.