spine – UPPKOPPLAD ELMÄTARE! ANLAYSERA & ÖVERVAKA I REALTID

Spine förhindrar problem på arbetsplatsen och ger information som stöd för beslut

 • Förebygger problem med alarm via mejl
 • Mångsidigt verktyg för kostnadshantering
 • Hjälper till att göra koldioxidneutrala val
 • Samla information både i realtid och historisk
 • Passar alla centraler från 16A till 1250A
Scrolla ner och läs mer! Mer detaljerad produktinformation finns längst ner på sidan.

Projekt

Projektets förstasida innehåller realtids- och historisk information om projektet:

 • Elförbrukning och pris
 • Fasbelastning och fördelning
 • CO2 Utsläpp
 • Enhetsplatsinformation
 • Riser diagram
 • All data från första dagen finns enkelt tillgängligt
 • Temperatur, Luftfuktighet och väder baserat på plats

Riser diagram

Riserdiagrammet ger dig översikt över hela byggarbetsplatsens elnät. Spines riserdiagram i realtid visar alla centraler i projektet på ett ögonblick.

Varje central namnges och kopplas till systemet med hjälp av en QR-kod. Spine placerar automatiskt centralen i rätt position på diagrammet. Diagrammet kan anpassas efter projektet.

Den lokala belastningen anges i diagrammet i procent och potentiella problem markeras med en röd färg. Diagrammets visar det aktuella flödet.

Från diagrammet kan du klicka på centralen för att se mer detaljerad information om just den centralen.

Enhet – Översikt

I Spine systemet har varje uppkopplad enhet en egen sida som visar:

 • Enhetens namn & nummer
 • Vilket Projekt enheten är kopplat till
 • Ägaren av enheten
 • Realtidsförbrukning och utnyttjandegrad
 • Fasspecifik spänning och ström i realtid
 • Realtidstemperatur och luftfuktighetsprocent inne i centralen
 • Historisk information

Spine – Fördelar för fleet management

 • Produktens livscykel förlängs tack vare korrekt användning.
 • Hitta fel blir enkelt
 • Missbruk av utrustning är lätt att identifiera och påtala även i efterhand.
 • Information om enhetsanvändning för hela livscykeln.
 • Enhetsplatsinformation baserad på mobiltornsdata.
 • Enheten kan namnges med uthyrningsföretagets ID-nummer.
 • Det blir lättare att se när det är dags för service.

Hur förhindrar Spine problem på arbetsplatsen i förväg?

Med hjälp av Spine kan de faktorer som kan orsaka problem elimineras redan innan problemen uppstår. När systemets larm aktiveras får arbetsplatsen information i god tid, t.ex. om underspänning, snedbelastning, överbelastning, felsituationer och om enheten överhuvudtaget är påslagen.

Med hjälp av Spine kan arbetsplatsens elnät byggas upp på ett enkelt sätt och information om belastning förblir under kontroll.

Kostnader kan förutses och eventuella servicetillfällen utföras under normal arbetstid så det inte blir dyra akutbesök på kvällar eller helger.

Hur mycket kommer problemen att kosta?

Elnätet spelar en avgörande roll på byggarbetsplatsen, och därför är det bra att tänka på hur mycket det kommer att kosta, till exempel:

 • Fryst betonggjutning
 • Strömavbrott
 • Ytterligare underhållsbesök
 • Bränder eller smältning av enheten på grund av kontinuerlig överbelastning
 • Mörkning av belysningen på byggarbetsplatsen eller släckning av värmen
 • Avstängning av kritiska pumpar och annan utrustning

Kostnadshantering med Spine

1. Förutsägbarhet av kostnader

En ögonblicksbild i realtid av webbplatsens elektriska nätverk
– Varningar som är kända i god tid hjälper till att förutse arbetsbelastningen
– Inga meningslösa platsbesök

2. Planering i realtid

– Sajten fungerar mer självständigt, eftersom systemet talar om hur mycket extra belastning som kan kopplas till centralerna
– Systemets designfunktion minskar dyra designers arbetstimmar och underlättar elnätsändringar som görs under byggtiden

3. Minska överkapacitet

-Inget behov av ”ifall” för stora nav och kablar
– Mindre centra är snabbare att ansluta och deras installationer kan göras utan jordkablar

4. Att inse behovet av underhåll blir lättare

t.ex. en temperaturhöjning inuti mitten kan indikera lösa anslutningar eller läckor som kräver underhåll för att säkerställa säker drift.

Samla information och lära av den

Genom att använda Spine-systemet och samla information får även erfarna byggarbetare inom elektrifiering användbar information. Utifrån den information som samlats in under hela projekten kan investeringsbeslut för nästa projekt baseras på kunskap och verifierad erfarenhet.

Under projektets gång kan utnyttjandet av elnätets kapacitet optimeras och överkapaciteten reduceras. Investeringar kan också riktas mer exakt till utrustning av rätt storlek och efter behov.

Spine vägleder dig att göra koldioxidneutrala val

Med hjälp av Spine identifieras elnätets kapacitet och eventuell överkapacitet kan tas till nytta. Ett bra exempel på en ekologisk lösning gjord genom att identifiera överkapacitet är att värma de övre och nedre gjutgods på ett grönt sätt med el istället för fossil olja eller gas.

Utrustningens livscykel förlängs tack vare korrekt användning. Med bra underhåll och korrekt användning kan du få år mer användningstid i utrustningens livscykel.

Spines realtidsövervakning av elförbrukning och pris hjälper till att schemalägga aktiviteter på byggarbetsplatsen om möjligt. Priset på el kan följas både med spotpriser och med ett fast kWh-pris.

CO2-räknaren övervakar webbplatsens koldioxidavtryck i realtid. Läsningen kan också tas som historisk information och användas t.ex. i marknadsföring, berätta om den koldioxidneutrala byggmetoden.

Spine Produkter

 • EL-Centraler med TSR-Spine inbyggt. Centralerna finns från 16A till 1250A.
 • Plug & play Spine är en lösning som erbjuds som tillägg till befintliga centraler, där Spine ansluts till centralen med stickpropp. Plug & play finns i 2 varianter en för under 100A och en för 125A och uppåt

Spine produkters teknisk information