Spine ehkäisee työmaan ongelmia ja tuo tietoa ratkaisujen tueksi

 • Ongelmien ennaltaehkäisy ennakoivien hälytysten avulla
 • Kustannusten hallinta
 • Ohjaa tekemään hiilineutraaleja valintoja
 • Tiedon kerääminen ja siitä oppiminen
 • Spine koostuu älykkäästä keskusyksiköstä, kulutusta mittaavista virtamuuntajista ja tietoa lähettävästä antennista, jotka sijoitetaan työmaan väliaikaisen sähköverkon keskukseen
 • Saatavilla kaikkiin 16A – 1250A keskuksiin
Selaa alaspäin ja lue lisää! Tarkemmat tuotetiedot ja viimeisimmän päivitykset löytyvät sivun alalaidasta.

Projektin etusivu

Projektin etusivulle on koottu yhteen selkeään näkymään tiedot reaaliaikaisesti sekä projektin koko elinkaarelta:

 • Sähkönkulutus ja hinta
 • CO2 päästöt
 • Laitteiden paikannustiedot
 • Sähköverkon vaihekohtaisen kuorman yleisnäkymä
 • Työmaan sähköverkon nousukaavio
 • Lämpötila ja suhteellinen kosteusprosentti laitteen sijainnin perusteella

Nousukaavio

Nousukaavio on koko työmaan sähköverkon yleiskuva. Spinen realliaikaisesta nousukaaviosta löytyvät kaikki projektin keskukset yhdellä silmäyksellä. 

Jokainen keskus nimetään ja liitetään järjestelmään työmaalla QR-koodin avulla. Spine sijoittaa keskuksen automaattisesti oikeaan paikkaan kaaviolla. Kaavio voidaan kustomoida ja alueet/kerrokset nimetä projektin mukaan.

Keskuskohtainen kuormitus on merkitty kaavioon prosentteina ja mahdolliset ongelmat on korostettu punaisella huomiovärillä. Kaavion animaatio kertoo virran kulkureitit.

Nousukaavio voidaan liittää osaksi työmaan turvallisuussuunnitelmaa ja perehdytysmateriaalia. 

Kaaviosta pääsee klikkaamalla suoraan jokaisen keskuksen omalle Laitesivulle, jossa on tarkempaa tietoa yksittäisestä keskuksesta.

Laitesivu

Spine järjestelmässä jokaisella keskuksella on oma laitesivu, josta löytyy:

 • Laitteen nimi ja ID-numero 
 • Projekti, jossa laite on käytössä
 • Laitteen omistaja
 • Reaaliaikainen kulutus ja käyttöaste suhteessa käytettävissä olevaan
 • Reaaliaikainen vaihekohtainen jännite ja virta
 • Virran ja jännitteen suurin-, pienin- ja keskiarvo
 • Keskuksen sisäinen reaaliaikainen lämpötila ja ilman kosteusprosentti
 • Historiatiedot

Spinen tuomat hyödyt kalustonhallintaan

 • Kaluston elinkaari pitenee oikeanlaisen käytön ansiosta.
 • Vikojen paikantaminen helpottuu.
 • Väärinkäytökset on helppo tunnistaa ja osoittaa jälkikäteenkin.
 • Laitteen käyttötiedot koko elinkaaren ajalta.
 • Laitteen sijaintitieto matkapuhelintornien perusteella.
 • Laite voidaan nimetä vuokraamon ID-numerolla.
 • Helpottaa huoltotarpeiden tunnistamista.

Miten Spine ehkäisee työmaan ongelmia ennalta?

Spinen avulla saadaan mahdollisesti ongelmia aiheuttavat tekijät eliminoitua jo ennen kuin ongelmia ehtii muodostua. Kun järjestelmän hälytykset aktivoidaan, saa työmaa tiedon hyvissä ajoin mm. alijännitteestä, vinokuormasta, ylikuormasta, vikatilanteista ja siitä onko laite ylipäätään päällä.

Spinen avulla työmaan sähköverkkoa voidaan rakentaa suunnitelmallisesti ja tieto kuormien muodostumisesta pysyy hallinnassa.

Kustannukset saadaan ennakoitua ja mahdolliset huoltokäynnit toteutettua normaaliin työaikaan eikä kalliina hälytyskäynteinä iltaisin tai viikonloppuisin.

Kuinka paljon ongelmat maksavat?

Sähköverkko on työmaalla kriittisen tärkeässä roolissa ja siksi onkin hyvä pohtia paljonko maksaa mm.:

 • Jäätynyt betonivalu
 • Sähkökatko
 • Ylimääräiset huoltokäynnit
 • Jatkuvasta ylikuormasta johtuvat tulipalot tai laitteen sulaminen
 • Työmaan valaistuksen pimeneminen tai lämmityksen sammuminen
 • Kriittisten pumppujen ja muiden laitteiden sammuminen

Kustannusten hallinta Spinen avulla

1. Kustannusten ennakoitavuus
– Työmaan sähköverkon reaaliaikainen tilannekuva
– Hyvissä ajoin tiedossa olevat hälytykset auttaa ennakoimaan työmäärän
– Ei turhia työmaakäyntejä

2. Reaaliaikainen suunnittelu
– Työmaa toimii itsenäisemmin, koska järjestelmä kertoo paljonko keskuksiin voidaan liittää lisäkuormaa 
– Järjestelmän suunnitteluominaisuus vähentää kalliita suunnittelijan työtunteja ja helpottaa työmaa-aikana tehtäviä sähköverkon muutoksia

3. Ylikapasiteetin vähentäminen
– Ei tarvita ”varmuuden vuoksi” liian suuria keskuksia ja kaapeleita
– Pienemmät keskukset ovat nopeampia kytkeä ja niiden asennuksissa voidaan pärjätä ilman maakaapeleita

4. Huoltotarpeen tunnistaminen helpottuu
– esim. Keskuksen sisäinen lämpötilan nousu voi kertoa löysistä liitoksista tai vuodoista, jotka turvallisen toiminnan varmistamiseksi vaativat huoltoa.

Tiedon kerääminen ja siitä oppiminen

Spine järjestelmän käytön ja tiedon keräämisen myötä kokeneetkin työmaasähköistyksen ammattilaiset saavat siitä hyödyllistä tietoa. Kokonaisten projektien ajalta kerätyn tiedon perusteella voidaan seuraavan projektin investointipäätökset perustaa tietoon ja todennettuun kokemukseen.

Projektin aikana voidaan sähköverkon kapasiteetin käyttöä optimoida ja vähentää ylikapasiteettia. Myös investoinnit saadaan kohdistettua tarkemmin juuri oikean kokoisiin ja tarpeen mukaisiin laitteisiin.

Spine ohjaa tekemään hiilineutraaleja valintoja

Spinen avulla tunnistetaan sähköverkon kapasiteetti ja mahdollinen ylikapasiteetti saadaan otettua hyötykäyttöön. Hyvä esimerkki ylikapasiteetin tunnistamisen avulla tehdystä ekologisesta ratkaisusta on lämmittää yläpohjavalut vihreästi sähköllä fossiilisen öljyn tai kaasun sijaan.

Laitteiden elinkaari pitenee oikeanlaisen käytön ansiosta. Hyvällä huollolla ja asianmukaisella käytöllä laitteiden elinkaareen voidaan saada vuosia lisää käyttöaikaa.

Spinen reaaliaikainen sähkön kulutuksen ja hinnan seuranta auttaa mahdollisuuksien mukaan ajastamaan toimintoja työmaalla. Sähkön hintaa voidaan seurata sekä spot hinnoilla että kiinteällä kWh-hinnalla.

CO2 laskuri seuraa työmaan hiilijalanjälkeä reaaliaikaisesti. Lukema voidaan ottaa myös historiatietona ja käyttää mm. markkinoinnissa kertomassa hiilineutraalista rakennustavasta.

Spine päivitykset

18.3.2024

 • Käyttäjä voi ottaa käyttöön monivaiheisen tunnistuksen (MFA) erillisen tunnistussovelluksen kuten Microsoftin tai Googlen Authenticator tai sähköpostin avulla.
 • Projektin ylläpitäjät saavat ilmoituksen, jos laitteen sijainti muuttuu.
 • Projektin ylläpitäjät voivat piilottaa projektin suunnitelmat muilta käyttäjiltä.
 • Käyttäjä voi hallita omia kutsujaan ja pyyntöjään.
 • Vahva salasana on nyt vaadittu.
 • Sähköpostivahvistus on nyt vaadittu.
 • Laite-sivun asetukset tallennetaan nyt käyttäjälle.
 • Käyttäjä voi nyt muuttaa laitteen sijaintia projektilla laitteen ’Muokkaa laitetta’ sivulta.
 • Käyttäjä voi nyt irrottaa laitteen projektista laitteen ’Muokkaa laitetta’ sivulta.
 • Käyttäjä voi ladata sensoridatan CSV-tiedostona laitteen ’Näytä data’ sivulta.
 • Käyttäjä voi ladata projektin energiankulutuksen, energiakustannukset, energiapäästöt ja energiahinnan CSV-tiedostona projektin ’Tilastot’ sivulta.
 • Käyttäjä voi zoomata laitesivun kaavioita maalaamalla tarkasteltavan alueen.
 • Yksittäiset vaiheet voidaan nyt valita laitesivun tehokaaviossa.
 • Laite sivun virta ja teho kaavioihin on lisätty mahdollisuus piirtää laitteen maksimiarvo viivana. 
 • Uusi sivu RuuviTageille.
 • Uusi sivu lisätty langattomille lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja ilmanpaineen Ruuvitag-antureille.
  • Ruuvitag-anturin liittämiseksi projektiin siirry lähelle Spine-laitetta, jonka haluat parittaa Ruuvitagin kanssa, ja kytke Ruuvitag päälle. Sen jälkeen anturi ilmestyy projektisivun Olosuhdevalvonta-välilehdelle. Anturin sivulta ’Laitteen tiedot’ kohdasta on mahdollista nimetä anturi, vaihtaa isäntälaitetta ja anturin sijaintia projektissa.
 • Projektin ylläpitäjät voivat nyt lisätä vaiheita projektin aikajanalle projekti sivun aikajana välilehdellä.
 • Projekteille päivitetty uudet tilat: Suunnittelussa, Aktiivinen, Jatkettu, Päättynyt ja Arkistoitu.
 • Arkistoimalla projektin kaikki laitteet vapautetaan uutta asennusta varten.
 • Uuden yrityksen luominen vaatii arvonlisäveronumeron.
 • Useita visuaalisia muutoksia ja parannuksia.

Spine tuotevalikoima

 • Valmiit TSR-Spine työmaan älysähkökeskukset, joihin Spine on rakennettuna sisään. Keskuksia on saatavilla 16A-1250A kokoisina.
 • Plug & play Spine on olemassa oleviin keskuksiin lisäosana tarjottava ratkaisu, jossa Spine kytketään keskuksen syöttöön pistotulpalla ja rasialla. Plug & play on saatavilla 16A-63A keskuksiin sekä ≥125A keskuksiin.

Spine järjestelmän tuotetiedot