BAU-LED 2 nauhan käyttöönotto

Ota nauha pakkauksesta ja avaa se koko pituuteensa. 

Varmista, ettei nauhassa ole viiltoja tai murtumia sekä tarkista että nauhan toisessa päässä oleva quick-twist korkki on tiukasti kiinni.

Erikseen myytävä liitosjohto kiinnitetään helpolla ja tiiviillä quick-twist liitännällä kiinni led-nauhan korkittomaan päähän. Varmista, että liitos on tiukasti kiinni.

Vasta nyt on turvallista kiinnittää liitosjohdon pistotulppa virtalähteeseen.

LED-nauhan ketjutus tapahtuu samalla periaatteella.

Huomioi, että kun nauhaa ketjutetaan, on varmistettava, ettei se ole kytkettynä virtalähteeseen.

Ota virtalähteeseen tulevan nauhan päästä quick-twist korkki pois ja laita se talteen. 

Kytke ketjutettava nauha quick-twist liitoksella kiinni ensimmäiseen nauhaan ja varmista liitoksen tiiviys.

Kytke vasta tämän jälkeen liitosjohto virtalähteeseen.

BAU-LED 2 nauhaa pystyy ketjuttamaan maksimissaan yhteensä 60m matkalle.